Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczanie elementów literatury na lekcjach języka angielskiego w szkole i podstawowej i ponadpodstawowej (warsztaty)

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Joanna Piernikowska