Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczanie przez projektowanie (warsztaty)Program:

1. Projekt edukacyjny jako metoda nauczania.

2. Nowoczesne technologie w nauczaniu metodą projektu.

3. Metoda Webquest - istota i znaczenie w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.


Terminy realizacji:
20-02-2021 w godz.

Cena: 50,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przyrody
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk