Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel a nowe prawo oświatowe (warsztaty)Program:
  1. Zmiany w obowiązkach i uprawnieniach pracowniczych nauczyciela.
  2. Zmiany w organizacji nauczania- nowa podstawa programowa i warunki jej realizacji.
  3. Praca nauczycieli w zespołach aktualizujących dokumenty wewnątrzszkolne.
  4. Statut szkoły podstawowej zgodny z nowym prawem oświatowym.

Terminy realizacji:
24-10-2017 w godz. 14.30 - 17.30
22-11-2017 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik