Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel przedszkola na starcie - Jak zachęcić dziecko do współpracy? (warsztaty)Program:
  1. Trudności w relacjach nauczyciel-dziecko, dziecko-nauczyciel
  2. Interakcje nauczyciela z wychowankami oparte na empatii i asertywności
  3. Techniki zachęcające dziecko do współpracy

Terminy realizacji:
14-10-2020 w godz. 15.00-17.15
21-10-2020 w godz. 15.00-17.15
28-10-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska