Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel przedszkola na starcie - praca zespołowa nauczycieli (warsztaty)Program:
  1. Współpraca nauczycieli i zespołów zadaniowych w realizacji zadań przedszkola
  2. Współpraca nauczycieli - organizacja uczącą się

Terminy realizacji:
16-02-2021 w godz. 16.00-18.00
23-02-2021 w godz. 16.00-18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska