Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel w cyfrowej szkole (warsztaty)Program:
  1. Interaktywne aplikacje online.
  2. Edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych.
  3. Rozszerzona rzeczywistość.

Terminy realizacji:
14-11-2019 w godz. 09.00-12.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Agata Safian
Prowadzący: Agata Safian, Joanna Grabowska