Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nauczyciel w stresie. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu (warsztaty)Program:
1.Jak rozpoznać nauczyciela z wypaleniem zawodowym
2.Sposoby motywowania nauczyciela do pracy
3.Rodzaje stresu i ich rozpoznawanie w pracy nauczyciela


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Konrad Kuczyński