Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Neurodydaktyka w praktyce szkolnejProgram:

Neurodydaktyka jako nauka. Neurony lustrzane, a motywacja ucznia.

Naturalny proces uczenia i style uczenia się oraz wpływ stresu na ten proces.

Neurostandardy w pracy nauczyciela.

 


Terminy realizacji:
28-02-2017 w godz. 14.30 - 18.00

Cena: 36,00 zł
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Ewa Olejnik