Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej (kurs online)Program:
  1. Neurodydaktyka jako nauka.
  2. Jak pracuje mózg? Neurony lustrzane.
  3. Style uczenia się.
  4. Naturalny proces uczenia się i wpływ stresu na naukę.
  5. Motywowanie uczniów.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz.

Cena: 30,00 zł
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik