Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nie stój, działaj – Program Promocji Zdrowia w pigułceProgram:
1. Założenia Programu Szkół Promujących Zdrowie.
2. Przykłady dobrych praktyk – placówki realizujące program.
3. Klimat społeczny jednym ze standardów programu.
4. Talerz dla zdrowia – wszystko dla zdrowia.

Terminy realizacji:
17-03-2022 w godz. 17.00-18.15

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 1
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka