Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nie tylko wujek Google i ciocia Wikipedia

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze