Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Niekonwencjonalne rozwiązania sprzyjające uczeniu się dziecka przedszkolnego (warsztaty)Program:
  1. Pojęcie uczenia się w odniesieniu do dziecka przedszkolnego.
  2. Metody sprzyjające uczeniu się.
  3. Organizacja środowiska edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się dziecka w przedszkolu.

Terminy realizacji:
29-05-2019 w godz. 15.00-17.00
04-06-2019 w godz. 15.00-17.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska