Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Niekonwencjonalne sposoby nauczania gramatyki języka obcego (warsztaty)Program:
  1. Zabawy gramatyczne.
  2. Aktywna i kreatywna nauka gramatyki - konkretne rozwiązania.
  3. Twórcze sposoby na naukę gramatyki języka obcego.

Terminy realizacji:
05-12-2019 w godz. 15.15-17.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński