Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowa podstawa programowa języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych (warsztaty)Program:
  1. Zmiany w podstawie programowej.
  2. Sposób na lekturę-jak efektywnie pracować z tekstem literackim.
  3. Ćwiczenia służące rozwijaniu kompetencji językowych uczniów.
  4. Formułowanie wypowiedzi zgodnie z zasadami retoryki.

Terminy realizacji:
23-06-2018 w godz. 9.00 - 14.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk