Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowa podstawa programowa w pracy biblioteki szkolnejProgram:

Biblioteka szkolna i zadania nauczycieli bibliotekarzy w nowej podstawie programowej
Pomysły, inspiracje, rozwiązania metodyczne na realizację zadań podejmowanych przez bibliotekę szkolną


Terminy realizacji:
30-01-2018 w godz. 14.30 - 19.00

Cena: 40,00 zł zł
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska