Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowa podstawa programowa z biologii w praktyce (seminarium)Program:
  1. Założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Cele kształcenia biologicznego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
  3. Istotne zmiany w wymaganiach ogólnych dla zakresu rozszerzonego.
  4. Biologia w branżowej szkole I stopnia.

Terminy realizacji:
26-09-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Katarzyna Zawacka