Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowa ścieżka awansu zawodowego i zmiany w Karcie nauczyciela (warsztaty)Program:
1.Przepisy przejściowe dla nauczycieli kontraktowych
2.Przygotowanie do zawodu nauczyciela zamiast stażu na stopień mianowanego oraz możliwość skrócenia tego przygotowania
3.Obowiązkowe prowadzenie zajęć w okresie przygotowania zawodowego w obecności osób spoza szkoły
4.Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz skutki negatywnej opinii komisji
5.Przepisy przejściowe dla nauczycieli mianowanych realizujących staż


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński