Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowatorskie formy oceniania na lekcjach języka obcego (kurs online)Program:
  1. Alternatywne formy oceniania osiągnięć z języka obcego.
  2. Ocenianie kształtujące w nauczaniu języka obcego.


Cena: 25,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 25
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński