Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowatorskie metody i techniki uczenia się (warsztaty)Program:
  1. Sposoby na zaangażowanie ucznia w przygotowanie lekcji.
  2. Ciekawe pomysły na ewaluację lekcji.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30
22-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska