Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowatorskie metody i techniki uczenia się (warsztaty)Program:
  1. Sposoby na zaangażowanie ucznia w przygotowanie lekcji.
  2. Ciekawe pomysły na ewaluację lekcji.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30
07-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska