Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowe metody nauczania języków obcych (warsztaty)Program:
  1. Nowe metody nauczania sprawności zintegrowanych.
  2. Praca domowa z wykorzystaniem TIK.
  3. Narzędzia krytycznego myślenia w pracy z tekstem.  

Terminy realizacji:
10-05-2019 w godz. 14.45-18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński