Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowe narzędzia w pracy doradcy zawodowego (warsztaty)Program:
1.Nowe zasoby internetowe w pracy z uczniem
2.Narzędzia TIK w doradztwie zawodowym


Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński