Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowe przestrzenie czytania - niekonwencjonalne metody i formy pracy z uczniami (warsztaty)Program:
  1. Wykorzystanie systemu interaktywnych multimediów w pracy nauczyciela bibliotekarza.
  2. Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych.
  3. Tik w pracy nauczyciela bibliotekarza.
  4. Ogólnopolskie akcje czytelnicze

Terminy realizacji:
07-11-2017 w godz. 14.45 - 18.00
09-11-2017 w godz. 14.45 - 18.00

Cena: 90,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Agata Safian
Prowadzący: Agata Safian, Joanna Grabowska