Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowe zadania dla psychologów i pedagogów specjalnych (warsztaty)Program:
Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy dla różnych adresatów
Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Wymagana liczba etatów nauczycieli specjalistów
Obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego i psycholog


Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński