Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie na lekcji matematyki i fizykiProgram:

Wprowadzenie – nowoczesne technologie informatyczne – kompetencje cyfrowe
Wybrane programy komputerowe wspomagające naukę matematyki i fizyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Ćwiczenia w tworzeniu testów w programach Kahoot i Quizizz.
Zapoznanie z programami Learning Apps, Akademia Khana, Phet, Geogebra, Matlandia, Geoplan oraz aplikacjami na telefon.


Terminy realizacji:
20-03-2019 w godz. 14.30-17.45

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki i fizyki szkół podstawowych i średnich
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Zbigniew Wawrzonkoski
Prowadzący: Zbigniew Wawrzonkoski