Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie w kształceniu kompetencji kluczowych (warsztaty)Program:
Warsztaty wstępne dla nauczycieli pracujących z pracowniami mobilnymi
Terminy realizacji:
11-09-2022 w godz.
12-09-2022 w godz.
24-09-2022 w godz.
25-09-2022 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 24
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik Katarzyna Zawacka