Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie w kształceniu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów (seminarium)Program:
  1. TIK w edukacji.
  2. Kształcenie kompetencji matematycznych i przyrodniczych z  zastosowaniem elektronicznych czujników pomiarowych.
  3. Zastosowanie elektronicznych czujników  w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  4. Wykorzystanie platform edukacyjnych w dydaktyce na przykładzie platformy EDUPOLIS.

Terminy realizacji:
09-10-2018 w godz. 9.00-12.30

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, przedstawiciele JST, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Tomasz Sobiepan - przedstawiciel PASCO Warszawa