Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Nowoczesne technologie w rozwijaniu kompetencji kluczowych (warsztaty)Program:
  1. Budowa i działanie systemu pomiarowego PASCO.
  2. Projektowanie eksperymentu z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych.
  3. Zapoznanie z programem spark - lab do konstruowania scenariuszy lekcji.
  4. Opracowanie instrukcji doświadczeń z wykorzystaniem czujników pomiarowych PASCO.


Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele szkół wypożyczających pracownie mobilne
Liczba godzin: 25
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska