Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O czym powinien wiedzieć nauczyciel? – zmiany w Karcie Nauczyciela



Program:

Docelowa struktura szkolnictwa. Kwalifikacje nauczycieli. 

Zmiany w organizacji nauczania - nowa podstawa programowa i jej realizacja

Zmiany w Karcie Nauczyciela związane z Ustawą z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany w przepisach prawa oświatowego


Terminy realizacji:
21-02-2018 w godz. 10.00 - 12.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowania nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Ewa OLejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik