Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O czytaniu po lekcjach
Terminy realizacji:
17-10-2017 w godz. 14.15 - 15.30

Kierownik formy: Maciej Krzemiński, Aneta Gabryelczyk