Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O czytaniu po lekcjach
Terminy realizacji:
17-10-2017 w godz. 14.15 - 15.30

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Maciej Krzemiński, Aneta Gabryelczyk