Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O doradztwie zawodowym praktycznie (konferencja)Program:
  • innowacje
  • narzędzia
  • dobre praktyki


Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk