Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O edukacji polonistycznej we współczesnej szkole
Terminy realizacji:
20-11-2017 w godz. 14.15 - 15.30

Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: dr Miłosz Kłobukowski