Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

O filozofii po lekcjach
Terminy realizacji:
30-01-2018 w godz. 14.30 - 15.45

Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk, Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maria Mazurkiewicz