Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Obserwacja i diagnoza dziecka - jak je wykorzystać w praktyce? (kurs blended learning)Program:
  1. Obserwacja pedagogiczna jako metoda poznawania dzieci przez nauczyciela.
  2. Aspekty rozwoju psychomotorycznego, a diagnoza dziecka.
  3. Organizacja  i  planowanie  procesu edukacyjnego.
  4. Wybrane metody i formy pracy.
  5. Współpraca z rodzicami.

Terminy realizacji:
24-10-2017 w godz. 14.30 - 17.45
24-10-2017 w godz. praca
30-11-2017 w godz. online

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 35
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska