Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Obsługa i praktyczne wykorzystanie programu Microsoft Teams gr. IIIProgram:

1. Przygotowanie do zajęć online (zasady postepowania przed zajęciami).

2. Ścieżka logowania. Korzystanie z wersji przeglądarkowej lub aplikacji.

3. Omówienie interfejsu program.

4. Tworzenie i organizacja zajęć - sposoby dodawania użytkowników.

5. Obsługa współdzielonych plików podczas zajęć.

6. Realizacja wirtualnych zajęć.


Terminy realizacji:
06-06-2020 w godz. 10.30-12.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński, Marcin Ćwikliński