Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocena pracy nauczyciela krok po krokuProgram:

Moduły:

Ocena pracy nauczyciela krok po kroku


Terminy realizacji:
12-01-2021 w godz. 10.00-12.15

Cena: forma bezpłatna zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński