Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego (warsztaty)Program:
  1. Rola oceniania kształtującego w nauczaniu języka obcego.
  2. Praktyczne rozwiązania w zakresie wdrażania elementów oceniania kształtującego na lekcjach języka obcego.

Terminy realizacji:
28-02-2019 w godz. 14.45-18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński