Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocenianie kształtujące na lekcjach WOS (warsztaty)Program:
1. Elementy oceniania kształtującego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie
2. Realizacja elementów oceniania kształtującego w nauczaniu WOS - przykłady praktycznych rozwiązań

Terminy realizacji:
06-04-2022 w godz. 15.30-17.45
08-04-2022 w godz. 15.30-17.45

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński