Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ocenianie kształtujące (OK) na lekcjach języka obcego (warsztaty)Program:
1.Czym jest OK
2.Fundament OK
3.Ocenianie kształtujące krok po kroku
4.Jak wprowadzać OK na lekcjach języka obcego
5.Korzyści wynikające z wykorzystania OK na lekcjach języka obcego

Terminy realizacji:
16-02-2023 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Joanna Piernikowska