Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od diagnozy do efektów- realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce ( warsztaty)Program:
  1. Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Od diagnozy funkcjonalnej  do oceny efektywności pracy z dzieckiem.
  3. Dokumentowanie działań.

Terminy realizacji:
08-10-2018 w godz. 15.30-18.00
15-10-2018 w godz. 15.30-18.00
22-10-2018 w godz. 15.30-18.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy szkolni, wychowawcy
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska