Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od edukacji regionalnej do tożsamości dziecka (warsztaty stacjonarne)Program:
1.Edukacja regionalna i wartości
2.Obszary wieloaspektowego poznania i budowania związku emocjonalnego z małą ojczyzną
3.Edukacja przez przeżywanie -sposoby rozwijania poczucia tożsamości dziecka/ucznia

Terminy realizacji:
25-10-2022 w godz. 15.00-18.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska