Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od fabuły do gry - grywalizacja na lekcjach języka polskiegoProgram:

1. Skuteczność gamifikacji w aspekcie neurobiologii.

2. Korzyści z wykorzystywania gamifikacji w nauczaniu.

3. Zasady tworzenia zgrywalizowanych zajęć.

4. Elementy mechaniki i dynamiki gier fabularnych i komputerowych wykorzystywane w grywalizacji.

5. Prezentacja zgamifikowanego cyklu zajęć – analiza elementów mechaniki i dynamiki gry.

6. Tworzenie zgamifikowanego cyklu lekcji (literackiej lub językowej).Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk