Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od matematyki do informatyki - gry i zabawy rozwijające myślenie komputacyjne oraz umiejętności programowania u dzieci młodszych (warsztaty)Program:
  1. Charakterystyka rozwoju umysłowego dziecka.
  2. Myślenie komputacyjne a programowanie.
  3. Zabawy i gry rozwijające kompetencje matematyczne i informatyczne dzieci w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Terminy realizacji:
28-11-2017 w godz. 15.15 - 17.45
05-12-2017 w godz. 15.15 - 17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska