Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od planu do gotowej wypowiedzi - formy wypowiedzi pisemnej w szkole ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
  1. Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym.
  2. Wypracowanie na poziomie podstawowym: rozprawka, interpretacja tekstu poetyckiego.
  3. Wypracowanie na poziomie rozszerzonym: wypowiedź argumentacyjna i interpretacja porównawcza utworów literackich.
  4. Bank praktycznych ćwiczeń służących doskonaleniu umiejętności odbioru, analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz tworzenia własnej wypowiedzi.

Terminy realizacji:
09-10-2019 w godz. 15.15-17.45
23-10-2019 w godz. 15.15-17.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk