Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od pomysłu do realizacji edukacyjnego pokoju zagadek (warsztaty)Program:
  1. Nauczanie wyzwalające aktywność i kreatywność uczniów
  2. Znaczenie poczucia sprawczości w motywacji do podejmowania zadań
  3. Skąd czerpać inspiracje
  4. Jak zapewnić zabawie edukacyjny charakter
  5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do kreatywnego rozwiązywania problemów

Termin:
25.02.2021 - 26.02.2021Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Anna Puścińska