Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od probówki do komputera - pytaj, doświadczaj, wnioskuj (warsztaty)Program:
  1. Poznanie naukowe w szkole.
  2. Planowanie i wykonywanie prostych eksperymentów uczniowskich.
  3. Opracowanie kart pracy.
  4. Wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem komputera i czujników pomiarowych.

Terminy realizacji:
20-02-2020 w godz. 14.30-17.30
27-02-2020 w godz. 14.30-17.30
05-03-2020 w godz. 14.30-17.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska