Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Od tabliczki glinianej do e-booka - wirtualny przewodnik po historii książki

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze