Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odkrywanie przez eksperymentowanie (warsztaty)Program:
1. Czym jest metoda naukowa IBSE
Organizacja nauczania - uczenia się według modelu 5E
2. Praktyczne wykonywanie i opisywanie doświadczeń zgodnie z metodą naukową. Ocenianie w metodzie IBSE

Terminy realizacji:
06-04-2022 w godz. 15.00-17.30
12-04-2022 w godz. 15.00-17.30

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Konrad Trokowski - spec zewnętrzny