Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych - perspektywa ucznia i nauczyciela (kurs online)Program:
  1. Tradycyjne i nowe media: krytyczny odbiór informacji, prawa autorskie i otwarte zasoby, netykieta.
  2. Wizerunek w cyfrowym świecie: prywatność i ochrona danych, cyfrowe ślady, manipulacja, cyberprzemoc, media społecznościowe. 

Praca online:
06-05-2019 - 31-05-2019Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska