Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odpowiedzialne korzystanie z mediówProgram:

Tradycyjne i nowe media: krytyczny odbiór informacji, prawa autorskie i otwarte zasoby, netykieta.
Wizerunek w cyfrowym świecie: prywatność i ochrona danych, cyfrowe ślady, manipulacja, cyberprzemoc, media społecznościowe.


Terminy realizacji:
26-01-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 40 zł
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska