Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odpowiedzialne korzystanie z mediówProgram:

Tradycyjne i nowe media: krytyczny odbiór informacji, prawa autorskie i otwarte zasoby, netykieta.
Wizerunek w cyfrowym świecie: prywatność i ochrona danych, cyfrowe ślady, manipulacja, cyberprzemoc, media społecznościowe.Cena: 40 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska