Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieliProgram:

1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela - Karta Nauczyciela, Kodeks pracy.

2. Szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Rozporządzenie MEN z 25 maja 2016 r., poz.741).

3. Przebieg postępowania dyscyplinarnego - wszczęcie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego - warsztaty.

4. Przykłady uchybienia godności zawodu nauczyciela lub niedopełnienia obowiązków – ćwiczenia praktyczne.


Terminy realizacji:
28-11-2019 w godz. 9.00-13.00

Cena: 150,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy szkół/ placówek
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Grażyna Pogonowska